Producenci

LEOPARD 05 EC 0,5L Powiększ do pełnego rozmiaru

LEOPARD 05 EC 0,5L

LEOPARD 05 EC

Zawartość substancji aktywnej:
- chizalofop-P-etylowy (R )-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionian etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana

Więcej szczegółów

1130872

12 dostępnych

27,62 zł

27,62 zł za szt.

I. OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życice.
Chwasty odporne : rośliny dwuliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
a) chwasty prosowate (chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona) – od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75 l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha,
b) samosiewy zbóż – 0,7 l/ha (zabieg jesienny), 1–1,5 l/ha (zabieg wiosenny),
c) miotła zbożowa – 1 l/ha (zabieg wiosenny), 1-1,5 l/ha (zabieg wiosenny),
d) wyczyniec polny – 1-1,5 l/ha,
e) owies głuchy – 1-1,5 l/ha,
f) życice – 1-1,5 l/ha,
g) wiechlina zwyczajna – 2-3 l.ha,
h) perz właściwy – 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym

Uwaga!
Zalecaną dawkę środka Leopard 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośnięte poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka Leopard 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.

1. ROŚLINY ROLNICZE
A) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (plantacje produkcyjne)
Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.

Uwagi:
1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. Safari 50 WP) można stosować nie wcześniej niż w 2 dni po zastosowaniu środka Leopard 05 EC ze względu na wykluczające się działanie.
2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie)

B) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (plantacje nasienne)
Opryskiwać po wytworzeniu się pierwszej rozety do fazy, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm.

C) ZIEMNIAK
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, ale przed zakryciem międzyrzędzi).

C) RZEPAK OZIMY
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.

2. ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA
a) z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka
b) plantacje nasienne, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów

B) KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA)
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.

3. ROŚLINY SADOWNICZE
A) ROŚLINY JAGODOWE (AGREST, MALINA, PORZECZKI, TRUSKAWKA)
Opryskiwać przed kwitnieniem lub po zbiorze owoców.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Leopard 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Leopard 05 EC.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
cebula-30 dni
ziemniak -69 dni
rzepak ozimy-79 dni
kapusta głowiasta (biała, czerwona)- 87 dni
burak cukrowy, burak pastewny, agrest, malina, truskawka, porzeczki -nie dotyczy

VI. PRZECIWWSKAZANIA
1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc
2. Nie stosować środka bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.
3. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
4. Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

30 Inne produkty w tej samej kategorii:

Poprzednie
Następne

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:660 201 730

Skontaktuj się z naszą infolinią

Dostawcy

Brak dostawców

Newsletter